جلسات حضوری و ارتباط تلفنی با خانواده ­های محترم مددجویان توسط مشاوره خانواده مرکز ترک اعتیاد، انجام می­شود و جلسات آموزش نیز در این بابت در کمپ ترک اعتیاد ، در هر هفته در سالن مخصوص برگزار می­گردد.
پیشگیری، پیگیری، و ادامه درمان و آشنایی خانواده با مسائل است که در جلسات مذکور انجام و نگرش جدید و همیاری خانواده به عنوان رکن اصلی درمان انجام می­گردد.
 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید