درمان اعتیاد، آموزش و بازپروری و یادگیری می­باشد. در جلسات آموزشی و مهارتهای زندگی گروه درمانی صورت می­گیرد.
ره­آورد اعتیاد، انزوا و جدا شدن از زندگی است. چیزی که معتاد با مصرف مواد، آن را بدست میآورد. معتاد، انزوا و تخریب را طی کرده و در کارکرد قدمهای 12 گانه آموزش مهارت ها و شروع مجدد زندگی جدید است که آموزش می­بیند

مهارتهای زندگی شامل:

  • خود آگاهی
  • همدلی
  • تفکر انتقادی
  • تفکر خلاق
  • تصمیم گیری
  • حل مسئله
  • ارتباط مؤثر
  • رابطه بین فردی
  • سازگاری با تنش ( استرس )
  • سازگاری با هیجان

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید