جلسات خانواده درمانی

این موسسه با هدف ارتقاء سطح سلامت روان خانواده مددجویان گرامی این مرکز با بهره گیری از تیم درمانی مجرب برگرفته از روانشناسان متعهد و کارآزموده به برگزاری جلسات خانواده درمانی و مشاوره می پردازد. که این جلسات با حضور مشاور خانواده در هفته برگزار میگردد که از قبل با خانواده های مددجویان جهت حضور هماهنگ میگردد.

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید