چکاپ پزشکی

چکاب پزشکی
این موسسه طبق رعایت قوانین و ظوابط درمانی دارای پزشکی مجرب جهت چکاپ و پیگیری امور درمانی، بهداشتی و سلامتی در این موسسه است.
پزشک مرکز بصورت هفتگی سه جلسه با حضور در مرکز، وظایف محوله و قانونی خود را انجام میدهند و در صورت بروز مشکلات جدی درمانی، مددجو به مراکز درمانی منتقل خواهد شد.

پزشک در کمپ ترک اعتیاد کوهیار

چکاپ پزشکی

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید