استراحتگاه

در این مجموعه سعی گردیده محیطی مملو از آرامش فراهم آید تا مددجویان در آرامش خیال در بازپروری خود کوشا باشند، استراحتگاه مجهز به تلویزیون و دستگاه های پخش و مبلمان است

کمپ ترک اعتیاد کوهیار

استراحتگاه

کمپ ترک اعتیاد کوهیار

استراحتگاه

کمپ ترک اعتیاد کوهیار

استراحتگاه

کمپ ترک اعتیاد کوهیار

استراحتگاه

کمپ ترک اعتیاد کوهیار

استراحتگاه

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید