محوطه هوا خوری

باغ ویژه درمان و ترک اعتیاد مددجویان گرامی این مرکز که در بهترین نقطه با آب و هوای بسیار خوب در باغی به وسعت 2500 متر جهت هواخری و تفریح

تصاویر فضای کمپ ترک اعتیاد

محوطه هوا خوری

تصاویر فضای کمپ ترک اعتیاد

محوطه هوا خوری

تصاویر فضای کمپ ترک اعتیاد

محوطه هوا خوری

تصاویر فضای کمپ ترک اعتیاد

محوطه هوا خوری

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید