این موسسه با توجه به فضای بهینه درمانی و آسایشی که برای مددجویان فراهم آورده، استفاده از لوازم بدنسازی مثل تردمیل،دوچرخه و دستگاه های ورزشی را محیا کرده است
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید